Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Úřední deska

Oznámení

25. 9. 2019

Vnitřní norma FZV Děkanské volno dne 30. 09. 2019 od 12.15 do 13.45 hodin na Fakultě zdravotnických věd. odkaz: FZV-B-19/05

23. 9. 2019

Teze kandidáta prof. MUDr. Martina Procházky, Ph.D. na funkci děkana FZV UP v Olomouci pro funkční období 2019–2023: Teze kandidáta prof. Martina Procházky, Ph.D. Harmonogram řízení o návrhu na jmenování děkanem FZV UP v...

23. 9. 2019

Výsledky doplňovacích voleb do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci konaných ve dnech 19. – 20. 9. 2019 na Fakultě zdravotnických věd UP počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky:  252.počet odevzdaných...

22. 8. 2019

Dnem 28. srpna 2019 nabývá účinnosti norma UP:   R-B-19/25 – Identifikační karty UP   Odkaz:  https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-19-25.pdf

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpis

Content Object UID: 18186

Číslo normyNázevÚčinnost od
FZV-A-2-2017 Změna Statutu FZV UP 29. 5. 2017
FZV-A-3-2017 Volební řád AS FZV 29. 5. 2017
FZV-A-4-2017 Jednací řád AS FZV 29. 5. 2017
FZV-A-1/2015 Statut FZV UP 7. 5. 2015
FZV-A-11/1 Jednací řád Vědecké rady FZV 4. 2. 2011

Vnitřní norma

Content Object UID: 18187

Číslo normyNázevÚčinnost od
FZV-B-17-09- N02 Organizační řád FZV UP - Novela č. 2 17. 2. 2020
FZV-B-18-01- N01 Novela ke SaZ řádu UP 1. 9. 2019
FZV-B-18-01 Vnitřní norma k provádění studijního a zkušebního řádu UP 1. 3. 2018
FZV-B-17-09 Organizační řád FZV UP 1. 1. 2018
FZV-SD-5/2016 Slavnostní akty FZV 1. 10. 2016
FZV-MPD-1/2016 Dodatek č. 1 - Metodický pokyn děkana pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV 15. 9. 2016
FZV-SD-3/2016 Studentská vědecká a odborná činnost na FZV 1. 9. 2016
FZV-SD-3/2015 Studijní a zkušební řád UP v Olomouci - postgraduální studium - dodatek č. 1 14. 10. 2015
FZV-MPD-2/2014 Metodický pokyn děkana pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV 2. 7. 2014
FZV-SD-4/2013 Řád celoživotního vzdělávání UP v Olomouci 1. 1. 2014
FZV-MPD-5/2013 Metodický pokyn k Ediční činnosti FZV 16. 12. 2013
FZV-SD-2/2013 Studentská pedagogická činnost 7. 11. 2013
FZV-B3-11/1 Statut a pracovní postupy Etické komise FZV 13. 1. 2011
FZV-B3-09/10 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 29. 9. 2009

Základní dokumenty FZV

Výroční zpráva

Content Object UID: 8073

Číslo normyNázevÚčinnost od
FZV-VZ-2018 Výroční zpráva FZV za rok 2018 1. 1. 2019
FZV-VZ-2017 Výroční zpráva FZV za rok 2017 1. 1. 2018
FZV-VZ-2016 Výroční zpráva FZV za rok 2016 1. 1. 2017
FZV-VZ-2015 Výroční zpráva FZV za rok 2015 1. 1. 2016
FZV-VZ-2014 Výroční zpráva FZV za rok 2014 1. 1. 2015
FZV-VZ-2013 Výroční zpráva FZV za rok 2013 1. 1. 2014
FZV-VZ-2012 Výroční zpráva FZV za rok 2012 1. 1. 2012

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o konání obhajoby disertační práce

Akademický senát

Archiv úřední desky